Spravodlivosť v upratovaní vo vzťahu

Poznáte to, upratovať dnes budeš ty alebo ja? Prečo si neumyl/neumyla ten riad, mal si na to celý deň! Klasická domácnosť. Upratujú viac ženy, alebo muži? A kto si na tom dá viac záležať?

Všetko sa začína už v detstve. Je všeobecne známe, návyky si tvoríme od malička. Sme vychovávaní na princípe, že dievčatá sú tie, ktoré sa majú starať o domácnosť, a muži sú živiteľmi rodiny. Niektorí muži dokonca veria, že zastávaním tejto funkcie im neprináleží žiadna práca v domácnosti, dokonca to berú ako kompenzáciu za ich postavenie v rodine. A to aj napriek tomu, že ženy zarábajú rovnako, ak nie viac, ako muži. Keďže tento fakt je výsledkom viacerých štúdií, pozrime sa bližšie na to, ako to v skutočnosti funguje.

Niektorí ľudia vnímajú svoju identitu ako odraz toho, aká čistá je ich domácnosť. Veria, že prostredníctvom neustáleho upratovania prejavujú lásku svojej rodine. Panuje názor, že čistota domova odráža obraz ženy a nie muža, preto, ak chcú muži pomáhať, ženy nastavujú štandardy hneď vysoko.

Určite ste si pri rozdeľovaní domácich prác neraz povedali, či je pridelená úloha spravodlivá a úmerná vášmu výkonu. Ženy a muži však vnímajú spravodlivosť rôzne. Muži sa väčšinou na veci pozerajú ako na celok, pričom ženy majú tendenciu veci rozkúskovať, a venovať sa veciam detailnejšie. Paradoxom však je, že v tomto prípade, keď ide o tému upratovania, muži si zrátavajú všetky činnosti, ktoré za týždeň vykonali, a to od chodenia do práce, po nútenú návštevu nových susedov, a ženy sa sústredia len na jedinú činnosť. Čiže výsledkom je väčšinou nepriama úmera, kde muži vnímajú upratovanie len ako malý diel skladačky a ženy ako dôležitú časť fungovania domácnosti.

Názor, či je daná úloha dôležitá, alebo nie, môže byť tiež rôzny. Niekto nedá dopustiť na vyleštenú kúpeľňu, niekto na čistú podlahu bez zrnka prachu. Pokiaľ teda fungujete s niekým v jednej domácnosti, bolo by na mieste, keby sa úlohy delili aj podľa toho, ako dobre ich dokážete vykonať a či máte k danej činnosti vytvorený vzťah. Veci tak pôjdu určite rýchlejšie a získate viac času jeden na druhého.

Spravodlivosť v upratovaní môže byť spájaná s tým, čo jeden od druhého očakávame. Nejde len o fyzickú aktivitu. Táto aktivita má aj emocionálnu zložku a to, či dokážeme jeden druhého rešpektovať a byť si navzájom oporou. Upratovanie môžete vnímať aj ako spoločnú aktivitu, pokiaľ ste vyťažený prácou, upratovanie môže byť tým, čo vás dokáže spojiť a zároveň si pri ňom môžete aj pomôcť.

Samozrejme, existujú aj také vzťahy, v ktorých upratovanie nehrá podstatnú rolu a nechávajú ho na iných. Ak ste jedným z nich, aplikácia CleanGosh stojí za vyskúšanie. Upratovanie si navolíte podľa seba, dohodnete čas a vy sa môžete venovať iným dôležitým činnostiam.